Профилактични програми

Биохимичен пренателен скриниг за синдром на Даун

В България годишно 70 000 бремености водят до раждене на дете, от тях 3 000 бремености са на жени на възраст над 35г. и имат висок риск за хромозомна аномалия. За определяне възможностите за ефективна профилактика за синдрома на Даун ние създадохме пилотна скринингова програма за анализиране на свободен от серум бета-човешки хорионгонадо тропин (β-hHG) и алфа фето протеин (AFP) във втори триместър на бремеността. Общо 1 888 бремености бяха анализирани до 2000 година (1 116 от тях при жени над 35 г. и 387 жени под 35г възраст). Беше намерено, че в 5,8% от бременните жени под 35г възраст имат висок риск за хромозомни аномалии. При жени над 35г високорисковите бремености представляваха 40% от общия брой.

При високо рискови бремености, след пренатална диагностика бяха открити 11 фетуси със синдрома на Даун. В още 2 бремености, първоначалния серумен скрининг показа нисък риск, но по ултразвуков критерии бремеността беше от високо рискова група и бяха извършени амниоцентези.

Данните са за 2005 година. За останалите години виж отчетите им.