Библиотека за бременни                    

Листовки

Преведени листовки на "eurogentest":

Амиоцентеза
Хромозомни Транслокации
Хромозомни изменения
Х орионна биопсия (CVS)
Доминантно унаследяване
Често задавани въпроси за генетичния анализ
Генетичен речник
Рецесивно унаследяване
Информация за Вашата среща с генетичен специалист
Какво представлява генетичният анализ?
X свързано унаследяване
Изследване за предразположение към рак
Изследване за носителство
Какво представлява генетичното изследване за предразположение?
Какво се случва в генетичната лаборатория?

Листовки

На Националната Генетична Лаборатория:

Генетичен скрининг - КАЛЕНДАР
БХС 11-14 седмица
БХС 15-20 седмица
БХС интегриран модел
Хорионбиопсия в 11-13 седмица
Амниоцентеза в 16-19 седмица
Дородова хромозомна диагноза - ДНК анализ
Дородова хромозомна диагноза - цитогенетична
Фетална анатомия
Скрининг новородени
Скрининг за 30 болести

Заболявания

Хромозомни:

Синдром на Даун (тризомия 21)
Синдром на Едуардс (тризомия 18)
Синдром на Патау (тризомия 13)

Заболявания

Най-честите моногенни заболявания:

Шарко-Мари-Тут (CMT)
ß-таласемия
Муковисцидоза (CF)
Мускулна дистрофия Дюшен/Бекер
Фенилкетонурия
Спинална мускулна атрофия
Болест на Уилсън
Мускулна дистрофия пояс/крайник тип 2C (LGMD2C)
Мускулна дистрофия пояс/крайник тип 2A (LGMD2A)

Бланки

Поръчки:

Биохимичен скрининг (БХС1) 11-13+6 седмица
Биохимичен скрининг (БХС2) 15-19+4 седмица
Биохимичен скрининг (БХС1+БХС2) Интегриран
Дородови Хромозомни Болести
Дородови Ензимни Болести