Фенилкетонурия (OMIM 261600)

Кликнете тук,за да порчетете за фенилкетонурия в OMIM базата данни

Фенилкетонурията (ФКУ) е най-често срещаното нарушение от наследствените метаболитни заболявания (1 : 10 000, 1: 15 000 в Европа). Генът за фенилаланин хидраксилаза (РНА) е бил клониран и характеризиран от Kwok и съавтори. Най-често срещаната мутация причиняваща класическа ФКУ при кавказката раса е сплайсинг дефект в интрон 12, водещ до аминокиселинна замяна в кодон 408. Последни проучвания доказват, че молекулната основа на ФКУ е хетерогенна и и включва повече от 200 различни мутации.

\Методи за мутационен анализ: Скрининг за най-често срещаните в РНА гена чрез PCR и дот блот ASO хибридизация. PCR амплификация и директно секвениаране се използват за определяне на редки мутацтии.

Молекулни характеристики: Молекулни характеристики – 16 мутации са намерени при пациенти с класическа ФКУ. Три от тези мутации (R408W, IVS10nt546, R261Q) са намерени в 60% от пациентите. В 20% типът на мутацията не е определен. Резултатите са показани в таблицата.

 

N

МУТАЦИЯ

BULGARIANS

Бр. алели

ТУРЦИ

Бр. алели

РОМИ

Бр. алели

АРМЕНЦИ

Бр. алели

ОБЩО

 

Всички алели

45  (58.2%)

24  (31.2%)

6  (7.8%)

2  (2.6 %)

77  (100 %)

1

R408W

21  (46%)

6  (25%)

-

-

27  (35%)

2

IVS10nt546

5  (11%)

8  (33%)

2  (33%)

-

15  (19%)

3

R261Q

2  (4.4%)

1   (4%)

-

-

3  (3.9%)

4

A300S

-

2  (8.3%)

-

-

2  (2.6%)

5

R158Q

2  (4.4%)

-

-

-

2  (2.6%)

6

IVS5nt5

1  (2.2%)

-

-

-

1  (1.3%)

7

IVS-4acceptor

-

1  (4%)

-

-

1  (1.3%)

8

Ala 322Thr

1  (2.2%)

-

-

-

1  (1.3%)

9

L48S

-

1  (4%)

-

-

1  (1.3%)

10

R261X

-

1  (4%)

-

-

1  (1.3%)

11

Glu390Gly

1  (2.2%)

-

-

-

1  (1.3%)

12

Pro281Leu

1  (2.2%)

-

-

1  (50%)

2  (2.6%)

13

Ex7nt(-2)

-

1  (4%)

-

-

1  (1.3%)

14

Cod242

-

-

1  (16.6%)

-

1  (1.3%)

15

R252W

-

-

1  (16.6%)

-

1  (1.3%)

16

IVS2nt5

-

1   (4%)

-

-

1   (1.3%)

 

Неизвестни

11  (24.4%)

2  (8.3%)

2  (33.3%)

1  (50%)

16  (20%)

 

Заедно с анализите на рискови семейства с ФКУ, ние създадохме програма за масов неонатален скрининг. В България до сега 1 460 866 новородени са изследвани за ФКУ. Общата честота на класическа ФКУ при българи е около 1 : 45 000, при турци 1 : 7000 и при роми 1 : 30 000. Честотата на трансферазна недостатъчност е 1 : 84 000. Честотата на киназна недостатъчност е 1 : 5000 – 2000 (тези данни се отнасят до ромската популация).

върни се горе