ПОРЪЧВАНЕ на ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ:
ВНИМАНИЕ: Изчерпателното и точно попълване на документите, наличието на необходимите количества биологичен материал в пробите, правилното им съхраняване и транспортиране, както и навременната им доставка в НГЛ са наобходимите задължителни условия за получаване на резултати (коректни и в срок) от страна на НАЦИОНАЛНАТА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ!
ЛИПСАТА НА: информация в документите, необходимите количества биологичен материал в пробите, правилно им съхраняване и транспортиране, и ненавременната доставка на пробите води до некоректни резултати и/или до невъзможност да се извърши анализ!
КЛИКНТЕТЕ ТУК ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРОВЕЖДАНИ ИЗВЪН ДАДЕНА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА/И.