ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ:
Бременност:

Генетичен скрининг - КАЛЕНДАР
БХС 11-14 седмица
БХС 15-20 седмица
БХС интегриран модел
Хорионбиопсия в 11-13 седмица
Амниоцентеза в 16-19 седмица
Дородова хромозомна диагноза - ДНК анализ
Дородова хромозомна диагноза - цитогенетична
Фетална анатомия


ВСИЧКО ЗА БРЕМЕННАТА
Новородени:

Скрининг новородени
Скрининг за 30 болести

Повтарящи се спонтанни аборти - 1 и 2.
Генетични болести - дородови и послеродови
Генетични предразположения
Генетична фармакогенетика

НЕ ПРАВЕТЕ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДИ ДА СТЕ ПОЛУЧИЛИ КОМПЕТЕНТНА ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ
ПРЕДИ ДА ПРОВЕДЕТЕ ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ПОПЪЛНИТЕ ВЪПРОСНИК
ЗА ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ВАШЕТО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ