ВСИЧКО ЗА БРЕМЕННАТА
Информацията тук е за да Ви предпази от други да вземат решения от Ваше име за провеждане или отказ от генетични изследвания и е опит да се запознаете с генетичните болести, дефекти, рискове и изследвания, с възможностите за диагностика, профилактика, и лечение. При назначаване на генетични изследвания спазвайте предвидените процедури за да избегнете допълнителни затруднения и безпокойство.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ:

БРЕМЕННОСТ:

Генетичен скрининг - КАЛЕНДАР
БХС 11-14 седмица
БХС 15-20 седмица
БХС интегриран модел
Хорионбиопсия в 11-13 седмица
Амниоцентеза в 16-19 седмица
Фетална анатомия
    Дородова хромозомна диагноза:
- с ДНК анализ
- цитогенетична

НОВОРОДЕНИ:

Скрининг новородени
Скрининг за 30 болести

СПОНТАННИ АБОРТИ:

Ранни, повтарящи се

ПОРЪЧКА - ползвайте следните стъпки:

Попълва се ВЪПРОСНИК.
Провежда се ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ.
Подписва се ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ.
Лекар попълва ПОРЪЧКА
Взема се БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ
Доставка в НГЛ на МАТЕРИАЛА и ПОРЪЧКАТА
Прием в НГЛ на ДОСТАВКИТЕ от 9 до 14 часа
Цени извън дадена клинична пътека/и.

МОЛЯ, ПРОВЕЖДАЙТЕ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ САМО СЛЕД ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ КЛАЛИФИЦИРАН ЛЕКАР
ПРЕДИ ДА ПРОВЕДЕТЕ ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ПОПЪЛНИТЕ ВЪПРОСНИК
ЗА ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ВАШЕТО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ