Обучение / образование и специализации

Изберете

Докторанти (PhD)

Докторанти (завършили)

Студенти - магистратура (MSc)

Обща информация

Обучение в областта на Молекулярната генетика

ЛМП е включена в обучението на студенти и докторанти с лекции и писмени работи по молекулярна патология и генетика в курсовете по педиатрия, гинекология, вътрешни болести и клинична лаборатория. Лабораторията провежда и специализрани курсове по молекулярна патология, популационна генетика и антропология за бакалаварска и магистърска програми към Биологическия факултет на Софийския Университет и е включена в преподаването с лектори в МУ – Плевен.

ЛМП предлага обучение за студенти на обменни начала от български и чужди университети (Македония, Гърция, Сърбия, Хърватска, Украйна, Китай, Пакистан и Индия). Лабораторията е най-голямият център за следдипломна квалификация на студенти и преподаватели от научни специалности, предлагайки магистърски и докторански програми по молекулярна биология, биохимия, биотехнология и генетика. За 10 години при нас са завършили 48 магистри и 22 докторанти.

ЛМП участва в няколко международни проекти за обучение, финансирани от програми на ЕС като TEMPUS, Socrates и Leоnardo da Vinci.