Образование и специализации


Докторанти (завършили)

 
Тема Име Ръководител Период
Organic acidurias - GC / MS Diagnosis Мария Иванова Проф. И.Кременски 2010
Молекулярни харектиристики на болестта на Уилсън в България Теодор Николаев Тодоров Проф. И.Кременски 2008
Молекулярни характеристики на по-често срещаните вродени грешки на обмяната в България. Невяна Иванова Иванова Проф. И.Кременски 2007
Молекулярни характеристики на колоректалния карцином в България. Таня Кирилова Петрова Проф. И.Кременски 2007
Пренатална и постнатална ДНК диагностика на мускулна дистрофия тип пояс/крайник в България Биляна Георгиева Георгиева Проф. И.Кременски 2006
Геномна диагностика на хемофилия А и Б. Румена Димитрова Петкова Проф. И.Кременски 2005
Hereditary Motor sensor neuropathy-type Lom (HMSNL). Narrowing down of the linkage region and characterisation of candidate genes Петър Янакиев Янакиев Проф. И.Кременски 2000
Candidate genes and chromosome regions for affective disorders Радка Петрова Кънева Проф. Л.Калайджиева 2000
Muscular Dystrophy - Duchenne/Becker in Bulgaria. Molecular characteristics, mechanisms of mutagenesis and prophylactics Албена Първанова Тодорова Проф. Л.Калайджиева, Проф. И.Кременски 1999
Autosomal Dominant Polycistic Kidney Disease - genetic and clinical heterogeneity in Bulgaria, preclinical diagnosis and modifying factors Др. Надежда Богданова Маркова Проф. Л.Калайджиева 1998
Spinal muscular dystrophy. Molecular Characteristics and prophylactics in Bulgaria Албена Кирилова Йорданова Проф. Л.Калайджиева 1998
Molecular characteristics of cystic fibrosis in Bulgaria Алексей Славков Савов Проф. Л.Калайджиева 1997
Population Genetics and possibilities for prophylactics of cystic fibrosis in Bulgaria Дора Георгиева Ангеличева Проф. Л.Калайджиева 1996
Alternative splicing of pre mRNA in the region of exons 8 to 11 of the CFTR gene Др. Виолета Стоянова Проф. И.Кременски 1996
Succinil CoA: 3-oxoacid CoA transferase (SCOT): Molecular characterisation and mutation analysis of patients with SCOT deficiency Др. Саша Кусовска Братинова Проф. И.Кременски 1996
Investigation on the applicability of DNA analysis for prenatal diagnostics of beta thalassemia in Bulgaria Илиас Георгиус Аргирис Проф. Л.Калайджиева 1990
Investigation on the applicability of enzyme and polymorphic DNA analysis for prenatal diagnostics of cystic fibrosis Панайотис Андреас Плагерас Проф. Л.Калайджиева, Проф. И.Кременски 1989
Transport mechanisms of the lysosomal enzymes Раимонда Бенджамен Варон Проф. Каракашов 1986
Neonatal Screening Program for inherited metabolic disorders in infancy Др. Иво Маринов Кременски Проф. Каракашов
Проф. Тодоров
1985
Properties of 4-metilumbeliferil beta-galactosidase and related enzyme systems in human liver and leukocytes Др. Любородна Калайджиева Проф.Велтишчев
Проф. Барашаев
1978