Образование и специализации


Докторанти

 
Тема Име Ръководител
Картиране на хромозомни региони и кандидат гени на афективните разстройства. Веселин Митков Чорбов Проф. И.Кременски
Пренатална и постнатална ДНК диагностика на по-често срещаните анеуплоидии. Силвия Иванова Андонова Проф. И.Кременски
Високо полиморфни ДНК маркери използвани в криминологията и популационната генетика Боряна Владимировна Захарова Проф. И.Кременски