Пренатална цитогенетична диагностика на хромозомни болести

 

Само изследване след амниоцентеза и хорионбиопсия осигуряват 100% диагноза за конкретната болест.

 Решението за пренатална диагностика избора на процедура и вида анализ се взема единствено от семейството.

Семейството решава, какъв риск е поносим и може да се пропуснат хорионбиопсия и амниоцентеза

При всички бременности съществува 3-5% риск за генетична[1] болест. Основно генетичните болести са три вида:

 

0,6%  хромозомни болести над  400 вида

1,4%  моногенни[2] болести над 7000 вида

2,5%  дефекти[3] в развитието (малформации) над 2000 вида

480 бременности годишно у нас

1,120 бременности годишно у нас

2 000 бременности годишно у нас

 

Хромозомни са всички болести, при които под микроскоп (цитогенетичен анализ) могат да се видя нарушение в броя (анеуплоидии) или в структурата на хромозомите[2]. Под микроскоп могат да се регистрират само променени (мутации) в хромозомите, които засягат няколко стотици или милиони бази (десетки стотици гени).

50% от болните с хромозомна болест са с болест на Даун.
Други 45% се заемат от пациенти с болестите на Едуардс, Патау и бройни промени в половите хромозоми.

 

·   Болест на Даун[1] (тризомия 21)        47ХY+21 мъж или  47ХХ+21 жена                                     50%

·   Болест на Едуардс[1] (тризомия 18)  47ХУ+18 мъж или  46ХХ+18 жена

·   Болест на  Патау[1](тризомия 13)     47ХУ+13 мъж или  47ХХ+13 жена

·   Половите Х и У  аномалии ______  45Х0, 47ХУУ и т.н.                                          общо трите              45%

95% от клинично значимите хромозоми аномалии са промени в броя на хромозомите.
Те се диагностицират в 100% с ДНК анализ.

 

Не бройните хромозомни аномалии са редки и се дължат предимно на т.нар. не балансирани транслокации[3]. Като се има предвид, че при носител на балансирана транслокация само при 1 от 16 бременности се ражда живо дете, то честотата на родените деца с не балансирана транслокация е много по-ниска от 0,4% при високо рисковите бременности.

При 96% от хромозомните болести рискът за повторение е под  1%. С много висок риск за повторение са само  транслокационни форми (скачени хромозоми). Например, изключително висок риск до 100% се намира при транслокационни форми Даун (един от партньори във всички полови клетки носи две скачени 21 хромозоми вместо една).

Всички хромозомни болести са нелечими

Единственото решаване на проблема е предотвратяването им чрез дородова (пренатална диагностика).

Пренаталната диагностика е изследване на клетки от бебето в 16-20 седмица след амниоцентеза[4]  или в 11-13 седмица след хорионбиопсия[5]. Клетки се изследват с ДНК  анализ за 5 дни  и/илицитогенетиче анализ за 14-21 и повече дни. 

Цитогенетичният анализ (кариотип) открива  99% от всички големи аномалии за срок от 14-30 дни.

 


Цитогенетичен анализ се предлага и назначава при:

  1. Намерени ултразвукови маркери за хромозомна болест при фетална анатомия.
  2. Предишно дете с хромозомна болест
  3. Намерен повишен риск от биохимичен скрининг над 1: 250

    Възраст над 35 години и пропуснат биохимичен скрининг

 

В СБАЛАГ ”Майчин дом” амниоцентезата носи риск за бебето около 1: 250 (0,4%), а хорионбиопсията – около 1%. Рискът от тези акушерски манипулации е конкретен за дадено АГ заведение и АГ оператор и се определя от броя опити и безпокойството.

Нашият протокол за пренатална диагностика на хромозомните болести включва:

1.Записване на дата на място и по телефон на Националната генетична лаборатория (НГЛ).

2.Налична кръвна група и кръвно изследване от последната седмица - обща кръвна картина с протромбиново време.

3.Налично направление % 7 за постъпване в болница (хоспитализация).

4.Приемане на записаната дата с всички документ в кабинет № 110 в поликлиниката на СБАЛАГ „Майчин дом ” от 8:30 ч.

5.Посещение на НГЛ на 14-ти етаж в „Майчин дом” от 9:00 часа за консултация и избор на анализ.

6.Извършване  на процедурата на съответния етаж – 10-ти или 5-ти.

Резултатите са получават в Националната генетична лаборатория, по пощата и в интернет страницата с парола.

Златният стандарт е ДНК анализ и последващ цитогенетичен анализ

Националната генетична лаборатория въведе „ДНК-чип” метод, които открива 2 пъти повече аномалии от стандартния цитогенетичен метод.

Методът е в период на верифициране.

 

Консултация се предлага преди, по време на процедурата и след получаване на резултатите

 


[1] Генетична е болест, при която е засегнат генома на човек. Той е изграден от молекула ДНК, която съдържа 3,3 милиарда двойки бази (букви).  Под 2% от човешката ДНК се заема от  около 22 000 гени.
[2] Всяка ядрена клетка на човека съдържа една и съща ДНК. ДНК е организирана в 23 двойки хромозоми – по една от майката и една от бащата. Една от двойките съдържа полови хромозоми Х и У. Те определят пола . Така формулата при здрав мъж е 46ХУ, а при жена 46ХХ.
[3] Транслокация – в 1:500 от хората имат прехвърлен участък от една хромозома на друга. Това на тях не им създава здравосливен проблем, но при обрацуването на яйцеклетката или сперматозоида този генетичен материал може да се загуби  или удвои (не балансирана транслокация). Това най-често води до ранни спонтанни аборти, но 1 от 16 случая може да се роди дете с различна по тежест проблеми.
[4] Амниоцентеза – вземане на околоплодна течност в 16-20 седмица. Не болезнена, кратка, безплатна и ниско рискова процедура  в Майчин дом – 1: 250.
[5] Хорион биопися – вземане на клетки от предшественика на плацентата в 11-13 седмица. В СБАЛАГ”Майчин дом” се извършват около 30 годишно