Български геномен проект

Координиращ център на проекта:
   Лаборатория по молекулярна патология,
   Университетска болница по акушерство и гинекология,
   Медицински Университет – София

София, 7 януари 2004г.4

Инициатива Български Геномен Проект
Изявление на ангажиментите

Всяко велико откритие започва с прозорливост. Преди 51 години Уотсън и Крик имаха тяхната визия за структурата на двойната спирала, което постави началото на настоящата научна революция в биологията. Човешкият геномен проект започна с виждането, че разбулването на човешката геномна секвенция ще доведе до големи ползи за цялото човечество. Секвенирането на човешкия геном отне по-малко от 15 години и определи всяка отделна структурна единица в него. И сега ние сме изправени пред по-големи предизвикателства – да преведем това богатство от информация и разберем природата на живота, здравето и болестта; да разберем същността, която ни прави по-скоро различни отколкото еднакви; да разберем механизмите на комплексните взаимодействия между гените, околната среда и начина на живот, които причиняват много човешки заболявания.

Днес ние имаме виждането, че България може да даде своя дял в растящата научна революция чрез инициране на Българския Геномен Проект (БГП). Нашата визия е, че всички учредители на БГП – интелектуалци, учени, медици, адвокати, артисти, законотворци и др. трябва да подготвят нашето общество за съществуването на нова ера на генетични открития и тяхното приложение. Ние трябва да използваме напредъка в молекулярната генетика и медицина за доброто на българския народ сега и за бъдещите поколения. България е на кръстопът между Европа и Азия с повече от 13 века история в челните редици на цивилизацията. Разнообразното смесване на хора и култури прави нашата страна уникална.

БГП ще бъде неоценим ресурс за медицинските изследователи, включвайки хиляди участници, които ще дадат биологична проба, подробности от начина им на живот и техните медицински заболявания за създаването на национална база от данни от изключително голям размер. Ние вече имаме обширни познания и опит от многото години национални масови неонатални скринингови програми, профилактики на наследствени болести и идентифициране на заболявания специфични за нашата популация. Ние ще интегрираме съществуващата база от данни и ще ги направим достъпни за изследователите от България и чужбина. Те ще използват БГП за неизучени взаимодействия на генетичните фактори и околната среда. БГП ще подпомогне изследователите не само да подобрят нашите разбирания за биологията на болестите и разработят подобрени диагностични китове, но също така да разработят профилактични стратегии и специфични индивидуални терапии. БГП има за цел да създаде голяма банка от данни и колекция от проби за да подпомогне разнообразни области на научни изследвания, които ще подобрят профилактиката, диагностиката и лечението на болести, и подобряване на здравето на цялото общество.

Проекта ще проследява здравето на голям група от доброволци, събирайки информация за фактори на околната среда и начина на живот, и свързвайки това с медицинските протоколи и биологични проби. Пробите ще бъдат консервирани и съхранявани, така че да могат да бъдат използвани за биохимични и генетични анализи в бъдеще. Данните и пробите ще бъдат използвани само за научни изследвания, които са етически и научно одобрени. Съвет от избрани авторитетни учени и интелектуалци ще наблюдават и контролират научните протоколи, процедури и етични аспекти на използването на данните, и ще подсигури запазване на конфиденциалността на участниците. Само анонимни данни ще са достъпни за научни изследвания.

Сега е моментът ние да действаме бързо и се възползваме от уникалната възможност да създадем Българския Геномен Проект.

С нашите подписи ние потвърждаваме нашия ангажимент и отговорност да създадем Българския Геномен Проект.

Инициатори:

Иво Кременски, MD, PhD
Медицински Университет – София, България
Основател на БГП

Петър Янакиев, PhD
Harvard Medical School, Boston, MA, USA
Основател на БГП

Върбан Ганев, MD, DSc
Медицински Университет – София, България
Основател на БГП