Национална Генетична Лаборатория / Лаборатория по молекулярна патология
Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) "Майчин дом",
етаж 14, ул."Здраве"2, 1431 София, България


Работно време с пациенти - всеки работен ден:
  • от Понеделник до Петък;
  • от 8:30 до 14:00.

Телефони за връзка с Лабораторията:
  • (+359 2) 9172 268 : Началник - консултации
  • (+359 2) 9172 468 : За резултати и консултации
  • (+359 2) 9172 254 : За резултати (Скрининг бременни)
  • (+359 2) 9172 464 : За резултати (Скрининг новородени)
  • GSM - 0882436028 : За консултации
  • (+359 2) 9172 469 : Факс
  • (+359 2) 9172 473 : Допълнителен

Началник на лабораторията: Проф. И.Кременски, MD. PhD / e-Mail: kremensk@yahoo.com /
Как да ни откриете?