Биография на проф.д-р Иво Кременски

Началник

Национална Генетична лаборатория

Дата на раждане: 01.01.1943

място на раждане: с. Попица, Врачанско

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Медицина (MD) Медицински университет София 1969
"Клинична лаборатория" ИСУЛ 1977
к.м.н (PhD) Медицинска Академия 1985
Доц. "Клична лаборатория" ВАК 1991
Проф. "Молекулярна биология" ВАК 2006

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

Ординатор РСКУ гр. Сапарева баня 1970
Аспирант Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1971-1974
Асистент Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1974-1977
Ст. асистент Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, МА 1977-1980
Гл. асистент Лаборатория по вродени грешки на обмяната, НИП 1980-1983
Гл. асистент Секция по Клинична генетика, НИП 1983-1986
Гл. асистент Лаборатория по молекулярна патология, Президиум, МА 1986-1991
Завеждащ Лаборатория по молекулярна патология, НИАГ 1991-1992
Началник Лаборатории на НИАГ ” Майчин дом” 1992-1996
Началник Лаборатории на СБАЛАГ ”Майчин дом” ЕАД 1996-
Началник Национална Генетична лаборатория 2006-
Кординатор Център по Молекулна Медицина, Медицински университет - София 2006-2009
Национален консултант “Медицинска генетика”, Министерство на Здравеопазването 2006-

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Биохимична диагноситка
наследствени болести
Фонд по народонаселението на ООН
Erasmus University Rotterdam
1984

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Секретар на Софийския клон на НМД по “Клинична лаборатория” 1974-1978
Секретар на Републиканското НМД по “Клинична лаборатория” 1998-2002
Секретар на СНС по Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика 1996-1999
Член на Българска Национална Академия по Медицина 1998-
Член на Научното дружество по Биохимия 1999-
Зам. Председател на Републиканското НМД по “Човешка генетика” 2002-
Член на НЕК Национална програма “Геномика”, МОН 2003-
Член на факултетния съвет на Медицински факултет – София 2004-2008
Председател на НЕК “ Медицински науки”, МОН 2006-2010
Член на СНС “Генетика” 2006-2010
Член на СНС “Молекулярна биология, бифизика и биохиимя” 2006-2010

ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

International Society for Neonatal Screening 1993-
International Society of Inherited Metabolic Diseases 1993-
American Society of Human Genetics 1998-
Working Group on Nanotechnology (DNA Chips), IFCC 1999-
European Down Syndrome Screening Group 1999-
Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis 1999-
Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases 1999-
Y-hromosome Data Base (YHRD) 2003-

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА РЕДАКТОРИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ

Balkan Journal of Medical Genetics, Скопие 1999-
Journal for Quality of Life Reseach, Атина 2003-

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Ръководител на избираеми курсове за студенти по медицина

Основи на молекулната медицина
Молекулна патология
Диагностика на генетичните болести и предразположения.

Ръководител на курсове за магистратура

Молекулярна патология, Биологически факултет

Лекции - студенти и лекари СДК

Акушерство и Гинекология - “Пренатална диагностика”
Вътрешни болести - "Диагностика на генетичните болести"
Клиинчна лаборатория - "Профилактика и диагностика на генетичните болести”
Бохимия - "Патобиохимия на генетичните болести”

Участия в учебници и ръководства (21 заглавия)

Медицинска Генетика - учебник "Диагностика на моногенните болести"
Медицинска Генетика - ръководство "Диагностика на моногенните болести"
Клинична Лаборатория - учебник "Профилактика и диагностика на генетичните болести"
Вътрешни Болести - учебник "Диагностика на генетичните болести"

Научен ръководител и консултант

Докторанти 15
Дипломанти (магистратури) 33

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Български научни проекти

Водещ изследовател 11
Участник и консултант 37

Международни научни проекти

Водещ изследовател/Координатор 8
Участник и консултант 4

Научни публикации - отпечатани

Международни научни списания с импакт фактор 79
Международни научни списания без импакт фактор 27
Български научни списания 55
Монографии български (2 заглавия) 1
Монографии межуднародни 4
Рационализации 6

Участия в конгреси и симпозиуми - над 250

Цитирания

В списания с импакт фактор над 973
Online Mendelian Inheritance in Men (ОМIМ) 15
The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease 6

НАУЧНИ НАГРАДИ

“Академик д-р Димитър Ораховац”, Медицински Университет - София 2001
“Панацея”, Медицински Университет - София 2009
СЕРТИФИКАТ със златна значка на Академията за Международно признати лидери в науката и културата 2010

общ импакт фактор на отпечатаните публикации - над 380

цитирания - над 1000

медийни участия с публикации и интервюта - над 350