За нас:

Националната генетична лаборатория (НГЛ) е център за диагностика, профилактика, контрол на лечението на генетични болести и генетични предразположения в България.


НГЛ е център на мащабни проучвания за изясняване на гeнетичните характеристики на здрави и болни при българските популации.

Структура:

Националната Генетична Лаборатория е структурирана в 5 обособени звена със строго дефинирани задачи и функции за извършване на високо специализирани генетичните изследвания.

Сектори на Националната Генетична Лаборатория:

 • Масов скрининг на новородените.
 • Скрининг и диагностика на хромозмните болести.
 • Метаболомика и протеомика - биохимична диагностика.
 • Геномика - ДНК диагностика на моногенните болести, фармакогеномика и индентификация на индивида.
 • Генетично консултиране, генетичен регистър, биостатистика и ДНК банка.
 • Управление:

  Национална Генетична лаборатория се ръководи от началник, зам. началник и лабораторен съвет с ясно определени отговорности

  Началник лаборатория:

  Проф. Д-р Иво Кременски, MD, PhD Виж CV Виж публикации e-Mail: kremensk@yahoo.com

  Заместник Началник по административната дейност и завеждащ на „Геномика - ДНК диагностика на моногенните болести и фармакогеномика":

  Доц. Алексей Савов, PhD Виж CV Виж публикации e-Mail: asavov@medfac.acad.bg

  Заместник Началник по диагностичната дейност и завеждащ „Скрининг и Диагностика на хромозомните болести":

  Д-р Радослава Въжарова, MD e-Mail: radvazh@yahoo.com

  Завеждащ „Метаболомика и протеомика - биохимична диагностика":

  Мария Иванова, PhD Виж CV Виж публикации e-Mail: ivanovam@yahoo.com

  Завеждащ „Масов скрининг на новородените":

  Иванка Синигерска, MSc Виж CV Виж публикации e-Mail: sinigerska@mail.bg

  Завеждащ „Генетично консултиране, генетичен регистър, биостатистика и ДНК банка":

  Д-р Ирена Брадинова, PhD e-Mail: ibradinova@yahoo.com>